Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Vương hậu Chakri”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
| label1 = [[File:Emblem of the House of Chakri.svg|25px]]
| data1 = [[Amarindra]]<br> (Rama I)
| label2 = [[File:EmblemQueen ofSri the House of ChakriSuriyendra.svgjpg|25px]]
| data2 = [[Sri Suriyendra]]<br> (Rama II)
| label3 = [[File:Queen Sri Suriyendra.jpg|25px]]
Người dùng vô danh