Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Vương hậu Chakri”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
| label2 = [[File:Queen Sri Suriyendra.jpg|25px]]
| data2 = [[Sri Suriyendra]]<br> (Rama II)
| label3 = [[File:Queen Sri SuriyendraDebsirindra.jpg|25px]]
| data3 =[[Debsirindra]]<br> (Rama IV)
| label8 = [[File:Queen Saovabha Phongsri.jpg|25px]]
Người dùng vô danh