Khác biệt giữa các bản “Mùa”

 
== Thời gian các mùa ==
Trong một mùa<ref>Về một mùa</ref> nào đó,<ref>Về trong một mùa nào đó</ref> chúng ta<ref>Các thời điểm khác nhau</ref> thì lại có<ref>Về thời điểm</ref> những thời điểm<ref>Thời gian trong các điểm</ref> phân, chí<ref>Về thời điểm phân, chí</ref> khác nhau.<ref>Mỗi năm, nó khác nhau.</ref> Danh sách dưới đây<ref>Về khoảng thời gian</ref> là những khoảng<ref>Về thời gian trong mùa.</ref> thời gian<ref>Về thời gian bắt đầu và kết thúc mùa</ref> bắt đầu<ref>Thời gian bắt đầu mùa</ref> và kết thúc<ref>Thời gian kết thúc mùa.</ref> của một mùa.<ref>Về thời gian mùa</ref> Nó còn thêm<ref>Về thêm thời điểm</ref> những khoảng<ref>Về khoảng thời điểmgian</ref> thời gian của phân, chí.<ref>Về thời gian phân, chí</ref>
 
=== Ở Bắc bán cầu<ref name=":0" /> ===
4.380

lần sửa đổi