Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Nghiêu Tư”

không có tóm lược sửa đổi
==Nhận xét==
''[[Đại Việt sử ký toàn thư]]'' có đôi dòng :
:''Nghiêu Tư người huyện Vũ Ninh ; Thiết Trường người huyện An Định : Thiêm Uy người huyện Tứ Kỳ. Nghiêu Tư từng thông dâm với mẹ vợ, bấy giờ có kẻ đề vào chuồng lợn là "Buồng trạng nguyên", lại có người hát ngoài đường cái rằng : "Trạng nguyên trư, Nguyễn Nghiêu Tư" là chế giễu hành vi xấu xa đó.'' (:''堯咨武寕人,鐵長安定人,添威四岐人。堯咨曾蒸於妻母,時有題於諸圈曰『狀元坊』,有歌於街衢曰:「狀元猪,阮堯咨」,盖詆其醜行也。)''<ref name=NhanTong />.
==Tham khảo==
{{tham khảo|4}}
Người dùng vô danh