Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Nghiêu Tư”

không có tóm lược sửa đổi
Đầu năm Thiên Hưng thứ nhất (tháng 10 âm lịch năm 1459) thời [[Lê Nghi Dân]], ông được cử cùng [[Lê Cảnh Huy]], [[Nguyễn Như Đổ]], [[Hoàng Thanh]] sang [[nhà Minh]] nộp cống hằng năm và xin bỏ việc mò ngọc trai<ref name=NhanTong />. Tài liệu của Viện Hán-Nôm lại ghi là ông được cử làm Phó sứ (năm 1460) sang [[Đại Minh]] cầu phong<ref name =HanNom /> (thụ [[phong tước|phong vương]] của [[nhà Minh]] cho vua Lê) trong khi Đại Việt Sử ký Toàn thư viết rằng ''...Ngày 20, lại sai bọn Trần Phong, [[Lương Như Hộc]], [[Trần Bá Linh]] sang nhà Minh cầu phong...''<ref name=NhanTong />. Sau đó, ông được thăng lên [[Bộ Lại|Lại bộ]] [[thượng thư]] (chưởng lục bộ)<ref name =HanNom />.
==Nhận xét==
''[[Đại Việt sử ký toàn thư|Toàn thư]]'' có đôi dòng sau :
:{{cquote|''Nghiêu Tư người huyện Vũ Ninh ; Thiết Trường người huyện An Định : Thiêm Uy người huyện Tứ Kỳ. Nghiêu Tư từng thông dâm với mẹ vợ, bấy giờ có kẻ đề vào chuồng lợn là "Buồng trạng nguyên", lại có người hát ngoài đường cái rằng : "Trạng nguyên trư, Nguyễn Nghiêu Tư" là chế giễu hành vi xấu xa đó.'' :''<br>堯咨武寕人,鐵長安定人,添威四岐人。堯咨曾蒸於妻母,時有題於諸圈曰『狀元坊』,有歌於街衢曰:「狀元猪,阮堯咨」,盖詆其醜行也。''<ref>[https://hoatienquan.wordpress.com/2017/01/30/婚姻/ name=NhanTong 阮堯咨]</ref>|||DVSKTT}}
==Tham khảo==
{{tham khảo|4}}
Người dùng vô danh