Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Nghiêu Tư”

không có tóm lược sửa đổi
Ông đỗ [[Trạng nguyên Việt Nam|Trạng nguyên]] khoa [[Mậu Thìn]] niên hiệu Thái Hòa thứ 6 (1448), đời [[Lê Nhân Tông]], làm quan Hàn lâm trực học sĩ, An phủ sứ lộ Tân Hưng Thượng<ref name=NhanTong />.
 
Đầu năm Thiên Hưng thứ nhất (tháng 10 âm lịch năm 1459) thời [[Lê Nghi Dân]], ông được cử cùng [[Lê Cảnh Huy]], [[Nguyễn Như Đổ]], [[Hoàng Thanh]] sang [[nhà Minh]] nộp cống hằng năm và xin bỏ việc mò ngọc trai<ref name=NhanTong />. Tài liệu của Viện Hán-Nôm lại ghi làcho ông được cử làm Phó sứ (năm 1460) sang [[Đại Minh]] cầu phong<ref name =HanNom /> (thụtrong [[phong tước|phong vương]] củakhi ''[[nhà Minh]] cho vua Lê) trong khi Đại Việt SửsửToàntoàn thư]]'' viếtnói rằng ''... Ngày 20, lại sai bọn Trần Phong, [[Lương Như Hộc]], [[Trần Bá Linh]] sang nhà Minh cầu phong...''<ref name=NhanTong />. Sau đó, ông được thăng lên [[Bộ Lại|Lại bộ]] [[thượng thư]] (chưởng lục bộ)<ref name =HanNom />.
==Nhận xét==
''[[Đại Việt sử ký toàn thư|Toàn thư]]'' có đôi dòng sau :
Người dùng vô danh