Khác biệt giữa các bản “Nguyễn”

* [[Nguyễn Hiền]], [[Trạng nguyên]] trẻ tuổi nhất trong [[lịch sử Việt Nam]]
* [[Nguyễn Nghi]] Bảng Nhãn già nhất trong lịch sử Việt Nam
*[[Nguyễn Thị Duệ]] nữ tiến sĩ duyđầu nhấttiên * [[Nguyễn Trung Ngạn]], nhà chính trị thời [[nhà Trần]]
* [[Nguyễn Phi Khanh]], quan nhà Hồ, cha [[Nguyễn Trãi]]
* [[Nguyễn Biểu]], nhà ngoại giao, tướng lĩnh nhà [[Hậu Trần]]
Người dùng vô danh