Khác biệt giữa bản sửa đổi của “ISDN”

không có tóm lược sửa đổi
n (Thay thế ‘(?mi)\{\{(Liên kết chọn lọc|Link FA)\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.: deprecated template)
Không có tóm lược sửa đổi
{{Các tầng TCP/IP}}
 
{{chú thích trong bài}}
Trong lĩnh vực [[viễn thông]], '''ISDN''' (''Integrated Services Digital Network''-Mạng số tích hợp đa dịch vụ) là công nghệ [[băng hẹp]] được sử dụng rộng rãi, cho phép truyền dữ liệu số hóa từ một hệ thống cuối ([[máy chủ]]) gia đình qua đường điện thoại ISDN tới một công ty [[điện thoại]]. Ban đầu, ISDN ra đời vào năm 1976 được thiết kế cho việc truyền dữ liệu số giữa hai đầu của một hệ thống điện thoại, nó còn là một công nghệ mạng quan trọng cho phép truy nhập tốc độ cao (ví dụ 128 Kbps) từ nhà tới một [[mạng máy tính|mạng]] dữ liệu (ví dụ [[Internet]]).
614

lần sửa đổi