Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Các tầng TCP/IP”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
* [[Hypertext_Transfer_Protocol|HTTP]]
* [[IMAP]]
* [[Lightweight Directory Access Protocol|LDAP]]
* [[MGCP]]
* [[NNTP]]
614

lần sửa đổi