Khác biệt giữa các bản “Can Chi”

[[Tập tin:Chu Kỳ 60 Năm.svg|250 px|phải|Bản Chu Kỳ 60 Năm]]
Người ta ghép một can với một chi để tạo thành tên gọi chính thức của những cái cần đặt tên (ngày, giờ, tháng, năm v.v...) bắt đầu từ can Giáp và chi Tý tạo ra [[Giáp Tý]], sau đó đến can Ất và chi Sửu tạo ra [[Ất Sửu]] và cứ như vậy cho đến hết (Bính,..., Quý) và (Dần..., Hợi). Sự kết hợp như vậy tạo thành một [[chu kì]], hết can (hoặc chi) cuối cùng thì nó tự động quay trở lại cho đến tổ hợp cuối cùng là [[Quý Hợi]]. Có tổng cộng 60 (bằng bội số chung nhỏ nhất của [[10]] và [[12]]) tổ hợp khác nhau của [[10]] can và [[12]] chi. Một chi có thể ghép với năm can và một can là sáu chi. [[60]] tổ hợp can chi, được gọi là [[Lục thập hoa giáp]] bao gồm:
#
# [[Giáp Tý]]
#
# [[Ất Sửu]]
# {| class="wikitable" |[[Giáp Tý]] [[Ất Sửu]] [[Bính Dần]] [[Đinh Mão]] [[Mậu Thìn]] [[Kỷ Tỵ]] [[Canh Ngọ]] [[Tân Mùi]] [[Nhâm Thân]] [[Quý Dậu]] [[Giáp Tuất]] [[Ất Hợi]] [[Bính Tý]] [[Đinh Sửu]] [[Mậu Dần]] [[Kỷ Mão]] [[Canh Thìn]] [[Tân Tỵ]] [[Nhâm Ngọ]] [[Quý Mùi]] |
# [[Bính Dần]]
#* [[ĐinhGiáp MãoThân]]
#* [[MậuẤt ThìnDậu]]
#* [[KỷBính TỵTuất]]
#* [[CanhĐinh NgọHợi]]
#* [[TânMậu Mùi]]
#* [[NhâmKỷ ThânSửu]]
#* [[QuýCanh DậuDần]]
#* [[GiápTân TuấtMão]]
#* [[ẤtNhâm HợiThìn]]
#* [[BínhQuý Tỵ]]
#* [[ĐinhGiáp SửuNgọ]]
#* [[MậuẤt DầnMùi]]
#* [[KỷBính MãoThân]]
#* [[CanhĐinh ThìnDậu]]
#* [[TânMậu TỵTuất]]
#* [[NhâmKỷ NgọHợi]]
#* [[QuýCanh Mùi]]
#* [[GiápTân ThânSửu]]
#* [[ẤtNhâm DậuDần]]
#* [[BínhQuý TuấtMão]] |
#* [[ĐinhGiáp HợiThìn]]
#* [[MậuẤt Tỵ]]
#* [[KỷBính SửuNgọ]]
#* [[CanhĐinh DầnMùi]]
#* [[TânMậu MãoThân]]
#* [[NhâmKỷ ThìnDậu]]
#* [[QuýCanh TỵTuất]]
#* [[GiápTân NgọHợi]]
#* [[ẤtNhâm Mùi]]
#* [[BínhQuý ThânSửu]]
#* [[ĐinhGiáp DậuDần]]
#* [[MậuẤt TuấtMão]]
#* [[KỷBính HợiThìn]]
#* [[CanhĐinh Tỵ]]
#* [[TânMậu SửuNgọ]]
#* [[NhâmKỷ DầnMùi]]
#* [[QuýCanh MãoThân]]
#* [[GiápTân ThìnDậu]]
#* [[ẤtNhâm TỵTuất]]
#* [[BínhQuý NgọHợi]] |}
# [[Đinh Mùi]]
# [[Mậu Thân]]
# [[Kỷ Dậu]]
# [[Canh Tuất]]
# [[Tân Hợi]]
# [[Nhâm Tý]]
# [[Quý Sửu]]
# [[Giáp Dần]]
# [[Ất Mão]]
# [[Bính Thìn]]
# [[Đinh Tỵ]]
# [[Mậu Ngọ]]
# [[Kỷ Mùi]]
# [[Canh Thân]]
# [[Tân Dậu]]
# [[Nhâm Tuất]]
# [[Quý Hợi]]
 
=== Bảng "Chu kỳ 60 năm" ===