Khác biệt giữa các bản “Can Chi”

Đã lùi lại sửa đổi 26155193 của Tran Trong Nhan (thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 26155193 của Tran Trong Nhan (thảo luận))
[[Tập tin:Chu Kỳ 60 Năm.svg|250 px|phải|Bản Chu Kỳ 60 Năm]]
Người ta ghép một can với một chi để tạo thành tên gọi chính thức của những cái cần đặt tên (ngày, giờ, tháng, năm v.v...) bắt đầu từ can Giáp và chi Tý tạo ra [[Giáp Tý]], sau đó đến can Ất và chi Sửu tạo ra [[Ất Sửu]] và cứ như vậy cho đến hết (Bính,..., Quý) và (Dần..., Hợi). Sự kết hợp như vậy tạo thành một [[chu kì]], hết can (hoặc chi) cuối cùng thì nó tự động quay trở lại cho đến tổ hợp cuối cùng là [[Quý Hợi]]. Có tổng cộng 60 (bằng bội số chung nhỏ nhất của [[10]] và [[12]]) tổ hợp khác nhau của [[10]] can và [[12]] chi. Một chi có thể ghép với năm can và một can là sáu chi. [[60]] tổ hợp can chi, được gọi là [[Lục thập hoa giáp]] bao gồm:
# [[Giáp Tý]]
#
# [[Ất Sửu]]
#
# [[Bính Dần]]
# {| class="wikitable" |[[Giáp Tý]] [[Ất Sửu]] [[Bính Dần]] [[Đinh Mão]] [[Mậu Thìn]] [[Kỷ Tỵ]] [[Canh Ngọ]] [[Tân Mùi]] [[Nhâm Thân]] [[Quý Dậu]] [[Giáp Tuất]] [[Ất Hợi]] [[Bính Tý]] [[Đinh Sửu]] [[Mậu Dần]] [[Kỷ Mão]] [[Canh Thìn]] [[Tân Tỵ]] [[Nhâm Ngọ]] [[Quý Mùi]] |
*# [[GiápĐinh ThânMão]]
*# [[ẤtMậu DậuThìn]]
*# [[BínhKỷ TuấtTỵ]]
*# [[ĐinhCanh HợiNgọ]]
*# [[MậuTân Mùi]]
*# [[KỷNhâm SửuThân]]
*# [[CanhQuý DầnDậu]]
*# [[TânGiáp MãoTuất]]
*# [[NhâmẤt ThìnHợi]]
*# [[QuýBính Tỵ]]
*# [[GiápĐinh NgọSửu]]
*# [[ẤtMậu MùiDần]]
*# [[BínhKỷ ThânMão]]
*# [[ĐinhCanh DậuThìn]]
*# [[MậuTân TuấtTỵ]]
*# [[KỷNhâm HợiNgọ]]
*# [[CanhQuý Mùi]]
*# [[TânGiáp SửuThân]]
*# [[NhâmẤt DầnDậu]]
*# [[QuýBính MãoTuất]] |
*# [[GiápĐinh ThìnHợi]]
*# [[ẤtMậu Tỵ]]
*# [[BínhKỷ NgọSửu]]
*# [[ĐinhCanh MùiDần]]
*# [[MậuTân ThânMão]]
*# [[KỷNhâm DậuThìn]]
*# [[CanhQuý TuấtTỵ]]
*# [[TânGiáp HợiNgọ]]
*# [[NhâmẤt Mùi]]
*# [[QuýBính SửuThân]]
*# [[GiápĐinh DầnDậu]]
*# [[ẤtMậu MãoTuất]]
*# [[BínhKỷ ThìnHợi]]
*# [[ĐinhCanh Tỵ]]
*# [[MậuTân NgọSửu]]
*# [[KỷNhâm MùiDần]]
*# [[CanhQuý ThânMão]]
*# [[TânGiáp DậuThìn]]
*# [[NhâmẤt TuấtTỵ]]
*# [[QuýBính HợiNgọ]] |}
# [[Đinh Mùi]]
# [[Mậu Thân]]
# [[Kỷ Dậu]]
# [[Canh Tuất]]
# [[Tân Hợi]]
# [[Nhâm Tý]]
# [[Quý Sửu]]
# [[Giáp Dần]]
# [[Ất Mão]]
# [[Bính Thìn]]
# [[Đinh Tỵ]]
# [[Mậu Ngọ]]
# [[Kỷ Mùi]]
# [[Canh Thân]]
# [[Tân Dậu]]
# [[Nhâm Tuất]]
# [[Quý Hợi]]
 
=== Bảng "Chu kỳ 60 năm" ===