Khác biệt giữa các bản “Can Chi”

(Đã lùi lại sửa đổi 26155193 của Tran Trong Nhan (thảo luận))
[[Tập tin:Chu Kỳ 60 Năm.svg|250 px|phải|Bản Chu Kỳ 60 Năm]]
Người ta ghép một can với một chi để tạo thành tên gọi chính thức của những cái cần đặt tên (ngày, giờ, tháng, năm v.v...) bắt đầu từ can Giáp và chi Tý tạo ra [[Giáp Tý]], sau đó đến can Ất và chi Sửu tạo ra [[Ất Sửu]] và cứ như vậy cho đến hết (Bính,..., Quý) và (Dần..., Hợi). Sự kết hợp như vậy tạo thành một [[chu kì]], hết can (hoặc chi) cuối cùng thì nó tự động quay trở lại cho đến tổ hợp cuối cùng là [[Quý Hợi]]. Có tổng cộng 60 (bằng bội số chung nhỏ nhất của [[10]] và [[12]]) tổ hợp khác nhau của [[10]] can và [[12]] chi. Một chi có thể ghép với năm can và một can là sáu chi. [[60]] tổ hợp can chi, được gọi là [[Lục thập hoa giáp]] bao gồm:
 
# [[Giáp Tý]]
{|
# [[Ất Sửu]]
|
# [[Bính Dần]]
#* [[ĐinhGiáp Mão]]
#* [[MậuẤt ThìnSửu]]
#* [[KỷBính TỵDần]]
#* [[CanhĐinh NgọMão]]
#* [[TânMậu MùiThìn]]
#* [[NhâmKỷ ThânTỵ]]
#* [[QuýCanh DậuNgọ]]
#* [[GiápTân TuấtMùi]]
#* [[ẤtNhâm HợiThân]]
#* [[BínhQuý Dậu]]
#* [[ĐinhGiáp SửuTuất]]
#* [[MậuẤt DầnHợi]]
#* [[KỷBính Mão]]
#* [[CanhĐinh ThìnSửu]]
#* [[TânMậu TỵDần]]
#* [[NhâmKỷ NgọMão]]
#* [[QuýCanh MùiThìn]]
#* [[GiápTân ThânTỵ]]
#* [[ẤtNhâm DậuNgọ]]
#* [[BínhQuý TuấtMùi]]
|
# [[Đinh Hợi]]
#* [[MậuGiáp Thân]]
#* [[KỷẤt SửuDậu]]
#* [[CanhBính DầnTuất]]
#* [[TânĐinh MãoHợi]]
#* [[NhâmMậu Thìn]]
#* [[QuýKỷ TỵSửu]]
#* [[GiápCanh NgọDần]]
#* [[ẤtTân MùiMão]]
#* [[BínhNhâm ThânThìn]]
#* [[ĐinhQuý DậuTỵ]]
#* [[MậuGiáp TuấtNgọ]]
#* [[KỷẤt HợiMùi]]
#* [[CanhBính Thân]]
#* [[TânĐinh SửuDậu]]
#* [[NhâmMậu DầnTuất]]
#* [[QuýKỷ MãoHợi]]
#* [[GiápCanh Thìn]]
#* [[ẤtTân TỵSửu]]
#* [[BínhNhâm NgọDần]]
#* [[ĐinhQuý MùiMão]]
|
# [[Mậu Thân]]
#* [[KỷGiáp DậuThìn]]
#* [[CanhẤt TuấtTỵ]]
#* [[TânBính HợiNgọ]]
#* [[NhâmĐinh Mùi]]
#* [[QuýMậu SửuThân]]
#* [[GiápKỷ DầnDậu]]
#* [[ẤtCanh MãoTuất]]
#* [[BínhTân ThìnHợi]]
#* [[ĐinhNhâm Tỵ]]
#* [[MậuQuý NgọSửu]]
#* [[KỷGiáp MùiDần]]
#* [[CanhẤt ThânMão]]
#* [[TânBính DậuThìn]]
#* [[NhâmĐinh TuấtTỵ]]
#* [[QuýMậu HợiNgọ]]
* [[Kỷ Mùi]]
#* [[MậuCanh Thân]]
* [[Tân Dậu]]
* [[Nhâm Tuất]]
#* [[ĐinhQuý Hợi]]
|}
 
=== Bảng "Chu kỳ 60 năm" ===