Khác biệt giữa các bản “Phân số tối giản”

không có tóm lược sửa đổi
'''Phân số tối giản''' là [[phân số]] mà có tử số và mẫu số không thể cùng chia hết cho số nào ngoại trừ số 1 (hoặc -1 nếu lấy các số âm).<ref>{{SpringerEOM|title=Fraction|id=Fraction|first=S. A.|last=Stepanov}}</ref> Nói cách khác phân số <math>\frac{a}{b}</math> là tối giản nếu a và b là nguyên tố cùng nhau, nghĩa là a và b có [[ước số chung lớn nhất]] là sai1
 
Một phân số chưa tối giản có thể chuyển về dạng tối giản bằng cách chia tử số và mẫu số của phân số cho [[ước số chung lớn nhất]] của chúng.<ref>{{citation|title=Integers, Fractions, and Arithmetic: A Guide for Teachers|volume=10|series=MSRI mathematical circles library|first1=Judith D.|last1=Sally|first2=Paul J., Jr.|last2=Sally|author2-link=Paul Sally|publisher=[[American Mathematical Society]]|year=2012|isbn=9780821887981|contribution=9.1. Reducing a fraction to lowest terms|pages=131–134|url=https://books.google.com/books?id=Ntjq07-FA_IC&pg=PA131}}.</ref> Có thể dùng [[giải thuật Euclid]] hoặc tách số thành các thừa số nguyên tố để tìm ước số chung lớn nhất.
Người dùng vô danh