Khác biệt giữa các bản “Adele”

không có tóm lược sửa đổi
| name = Adele
| honorific_suffix= [[Huân chương Đế chế Anh|MBE]]
| image = Adele - Live 2016, Glasgow SSE Hydro 03.jpg
| caption = Adele trình diễn trong tour [[Adele Live 2016|chuyến lưu diễn quảng bá album ''25'']] vào tháng 3 năm 2016
| image_size=200px 225px
| birth_name = Adele Laurie Blue Adkins
| birth_date = {{Birth date and age|1988|05|05}}