Khác biệt giữa các bản “Lâm Quang Thơ”

không có tóm lược sửa đổi
| năm phục vụ= '''[[1950]]-[[1975]]
| cấp bậc= '''[[Hình: US-O8 insignia.svg|32px]] [[Thiếu tướng]]
| đơn vị= '''[[Hình: Flag of ARVN Armored Cavalry Regiment.png|20px]] [[Binh chủng Thiết giáp Việt Nam Cộng hòa|Binh chủng Thiết giáp]]<br/>[[Hình: ARVN Joint General Staff Insignia.svg|20px]] [[Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt|Võ bị Đà Lạt]]<br/>[[Hình: Cư an tư nguy.svg|20px]] [[Trường Bộ binh Thủ Đức|Võ khoa Thủ Đức]]<br/>[[Hình: ARVN 18 Division SSI.svg|20px]] [[Sư đoàn 18 Bộ binh Quân lực Việt Nam Cộng hòa|Sư đoàn 18 Bộ binh]]
| chỉ huy= '''[[Hình: Flag of the Vietnamese National Army.svg|26px]] [[Quân đội Quốc gia Việt Nam|Quân đội Quốc gia]]<br/>[[Hình: Flag of the South Vietnamese Army.jpg|26px]] [[Quân lực Việt Nam Cộng hòa|Quân lực VNCH]]
| tham chiến= '''[[Chiến tranh Việt Nam]]