Khác biệt giữa các bản “Nguyễn”

n
[[Tập tin:Nguyen Trai.jpg|nhỏ|phải|150px|Danh nhân văn hóa [[Nguyễn Trãi]]]]
[[Tập tin:Nguyễn Trường Tộ.jpg|nhỏ|phải|150px|Nguyễn Trường Tộ]]
*[[Nguyễn Quan Quang ]] Trạng Nguyên thời Trần*[[Nguyễn Công Hãng]] đại thần nhà Lê trung hưng
* [[Nguyễn Hiền]], [[Trạng nguyên]] trẻ tuổi nhất trong [[lịch sử Việt Nam]]
* [[Nguyễn Nghi]] Bảng Nhãn già nhất trong lịch sử Việt Nam
Người dùng vô danh