Khác biệt giữa các bản “Nguyễn”

* [[Nguyễn Sinh Sắc]], quan lại nhà Nguyễn, thân sinh Chủ tịch [[Hồ Chí Minh]].
*[[Nguyễn Công Cơ]] đại thần nhà lê trung hưng
Nguyễn Đức Trinh bảng nhãn thời lê sơ
 
=== Quân sự ===
Người dùng vô danh