Khác biệt giữa các bản “Nguyễn”

* [[Xuân Quỳnh]], tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh, nhà thơ nữ xuất sắc trong nền văn học Việt Nam
*[[Nguyễn Thuyên]] nhà Văn thời Trần
*[[Nguyễn Sĩ Cố]] nhà thơ thời Trần
 
=== Nghệ thuật ===
Người dùng vô danh