Khác biệt giữa các bản “Mùa”

* [[Bảng tính thời điểm chí trong thập niên 2000]]
* [[Nông lịch#Lễ hội|Lễ hội của người Trung Quốc]]
* [[Nông lịch]]<ref>Tức là lịch Trung Quốc</ref>{{Refn|Trung Quốc không phải quốc gia duy nhất<ref>Về quốc gia</ref> sử dụng lịch này.<ref>Có các nước khác</ref>|group=gc}}
{{div col end}}
 
4.380

lần sửa đổi