Khác biệt giữa các bản “Mùa”

{{Xem thêm|Cách tính toán mùa trên Trái Đất#Vùng cực}}
[[Tập tin:Seasonearth.png|nhỏ|phải|Minh họa về Trái Đất trong các mùa khác nhau]]
Đã có một sai lầm<ref>Về một sai lầm</ref> rất phổ biến<ref group=gc>Về sai lầm khi tính thời gian</ref>{{Refn|Chúng ta có một sai lầm<ref>Về sai lầm khi tính thời gian</ref> khi chúng ta tính thời gian mặt trời mọc, lặn.<ref>Về thời gian mọc, lặn của Mặt Trời</ref>|group=gc}} là có rất nhiều<ref>Về các suy nghĩ</ref>{{Refn|Về việc suy nghĩ<ref>Theo viêc suy nghĩ</ref> của vùng cực.<ref>Theo suy nghĩ bán cầu</ref>|group=gc}} suy nghĩ cho rằng<ref>Về các suy nghĩ</ref> trong các phạm vi của [[vòng Bắc Cực|vòng Bắc cực]] và [[vòng Nam Cực|vòng Nam cực]]<ref>Về hai vòng cực</ref><ref group=gc>Vòng cực là một nơi gần vùng cực.</ref> thì Mặt Trời mọc một lần về mùa xuân và lặn một lần vào mùa thu;<ref>Mặt trời mọc, lặn</ref><ref group= "gc">Về mặt trời mọc lặn một lần trong năm.</ref> vì thế ngày và đêm đang bị suy diễn<ref>Ngày đêm bị suy diễn sai</ref><ref group="gc">Việc ngắt quãng</ref> một cách sai lầm là chỉ bị ngắt quãng sau khoảng 183 ngày trên tờ lịch (tức nửa năm).<ref group="gc">Lịch chính là năm.</ref> Điều này thì chỉ có thể coi là đúng<ref>Về vùng được coi là đúng</ref><ref group=gc>Chỉ có ít vùng.</ref> trong các khu vực<ref>Về khu vực gần</ref>{{Refn|Các vùng trên thì rất gần<ref>Về việc gần</ref> với các cực.<ref>Về việc có thêm vòng cực</ref>|group=gc}} rất gần với các cực.{{Refn|Những vùng đó<ref>Về những vùng</ref> chỉ có thể là: Vùng cực và vòng cực (gần vùng cực)<ref>Theo những vùng, có cả vòng cực</ref>|group=gc}}
 
Một điều đúng đắn là bất kỳ các điểm nào của phần phía bắc<ref>Theo phía Bắc ra Bắc cực</ref> của vòng Bắc cực (hay phía nam<ref>Theo phía Nam ra Nam cực</ref> của vòng Nam cực)<ref group="gc">Về cực</ref> sẽ có một khoảng thời gian nhất định trong mùa hè khi Mặt Trời không lặn, và một khoảng thời gian ngắn trong mùa đông khi Mặt Trời không mọc.<ref>Về mặt trời ở Bắc Cực và Nam Cực.</ref>{{Refn|Chúng chỉ dài khoảng vài ngày.<ref>Khoảng này ngắn thôi.</ref>|group=gc}} Khi vĩ độ quan sát càng cao<ref>Vĩ độ</ref> thì thời gian của những khoảng<ref>Ban ngày giữa ban đêm, ban đêm giữa ban ngày rất kì lạ.</ref> "mặt trời giữa đêm" (hoặc khoảng "bóng tối giữa ban ngày"<ref>Về thời gian đêm</ref> cho nửa kia của địa cầu) càng kéo dài hơn nữa.<ref>Về khoảng ngày đêm.</ref>
4.380

lần sửa đổi