Khác biệt giữa các bản “Mùa”

</gallery>'''Nguồn:''' Hình ảnh về thời tiết các mùa<ref>Về mùa</ref>, Thời tiết các mùa trong năm.<ref>Thời tiết mùa</ref> và Các động thực vật<ref>Viết tắt của động vật và thực vật</ref> làm những thứ gì trong năm.<ref>Động thực vật bị ảnh hưởng theo mùa.</ref>
 
=== Về thời điểm chí ===
===Về khoảng dưới
{{Bảng tính thời điểm chí}}
Ở dưới đây<ref>Về nội dung ở bên dưới</ref> là tất cả các bảng tính<ref>Về tính thời gian chí</ref> thời điểm chí<ref>Theo thập niên</ref> trong 106 năm.<ref>Chỉ từ năm 2002-2107</ref> Về các thời gian chí<ref group= "gc">Tính thời gian chí</ref> trong các bảng phía dưới,<ref>Về giờ</ref> nó được tính theo múi giờ chuẩn<ref>Về múi giờ được tính</ref> của thế giới UTC.<ref name=":112">Giờ chuẩn của thế giới</ref> Mỗi thời gian<ref>Về khoảng thời gian</ref> có một chú thích ở bên dưới theo giờ Việt Nam.<ref>Chú thích xem ở dưới.</ref> Theo lịch nước ta,<ref>Trong lịch</ref> người ta sẽ ghi khoảng thời gian<ref>Về người ta ghi</ref> theo giờ Việt Nam ([[UTC+07:00|UTC+7]]).<ref>Giờ Việt Nam</ref> Tất cả đều tính theo Bắc bán cầu.<ref name=":66">Thời gian được tính theo Bắc bán cầu cho gọn.</ref> Ở Nam bán cầu thì sẽ có sự ngược lại.<ref>Nam bán cầu ngược với Bắc bán cầu</ref>
 
Trong hai cực, hoàng kinh mặt trời chuyển động chênh nhau 180<sup>O</sup>.<ref>Nghĩa là chênh nhau.</ref> Theo kinh độ mặt trời, mỗi tiết khí cách nhau 15<sup>O</sup>.<ref>Về khoảng cách tiết khí.</ref>
Từng mùa sẽ có những đặc điểm khác nhau.<ref>Đặc điểm mùa màng</ref> Việc tính toán này là theo lịch truyền thống<ref>Cho gọn.</ref> của Bắc bán cầu.<ref>Việc trên là tính toán ở Bắc bán cầu.</ref>
{| class="wikitable" align="right" style="font-size: 90%;"
|+===Thời gian của mùa trong năm của hai cực củatrên Trái Đất<ref>Hai cực có sự ngược lại về mùa.</ref>===
{| class="wikitable"
|+Thời gian của các mùa trong năm<ref>Về mùa trong năm</ref> của hai cực của Trái Đất<ref>Hai cực có sự ngược lại về mùa.</ref>
!Bắc bán cầu
!Nam bán cầu
|Hạ chí<ref name=seasonnam/>
|}
Từng mùa sẽ có những đặc điểm khác nhau.<ref>Đặc điểm mùa màng</ref> Việc tính toán này là theo lịch truyền thống<ref>Cho gọn.</ref> của Bắc bán cầu.<ref>Việc trên là tính toán ở Bắc bán cầu.</ref>
 
== Bảng tính thời điểm chí ở Bắc bán cầu ==
4.380

lần sửa đổi