Khác biệt giữa các bản “Mùa”

n
 
== Về thời điểm chí ==
===Về khoảng dưới===
{{Bảng tính thời điểm chí}}
Ở dưới đây<ref>Về nội dung ở bên dưới</ref> là tất cả các bảng tính<ref>Về tính thời gian chí</ref> thời điểm chí<ref>Theo thập niên</ref> trong 106 năm.<ref>Chỉ từ năm 2002-2107</ref> Về các thời gian chí<ref group= "gc">Tính thời gian chí</ref> trong các bảng phía dưới,<ref>Về giờ</ref> nó được tính theo múi giờ chuẩn<ref>Về múi giờ được tính</ref> của thế giới UTC.<ref name=":112">Giờ chuẩn của thế giới</ref> Mỗi thời gian<ref>Về khoảng thời gian</ref> có một chú thích ở bên dưới theo giờ Việt Nam.<ref>Chú thích xem ở dưới.</ref> Theo lịch nước ta,<ref>Trong lịch</ref> người ta sẽ ghi khoảng thời gian<ref>Về người ta ghi</ref> theo giờ Việt Nam ([[UTC+07:00|UTC+7]]).<ref>Giờ Việt Nam</ref> Tất cả đều tính theo Bắc bán cầu.<ref name=":66">Thời gian được tính theo Bắc bán cầu cho gọn.</ref> Ở Nam bán cầu thì sẽ có sự ngược lại.<ref>Nam bán cầu ngược với Bắc bán cầu</ref>
4.380

lần sửa đổi