Khác biệt giữa các bản “Mùa”

* Ở Yên Bái, có nhiều mùa hấp dẫn du khách, như: mùa lúa chín, mùa thác đổ,...<ref>{{harvnb|Du lịch Yên Bái}}.</ref>
===Mùa chính thức===
* Trong cả hai khu vực<ref>Về khu vực khí hậu</ref> khí hậu [[ôn đới]] và [[vùng cực]] nói chung<ref name="handoi" /> thì chỉ có bốn mùa<ref>Ta chỉ có bốn mùa</ref> được công nhận: ''[[mùa xuân]]'',<ref>Về mùa xuân</ref> ''[[mùa hạ]]''<ref>Về mùa hạ</ref> (hoặc mùa hè),<ref>Tên gọi.</ref> ''[[mùa thu]]''<ref>Về mùa thu</ref> và ''[[mùa đông]]''.<ref>Về mùa đông</ref><ref>Ngoài 4 mùa được công nhận, người ta còn nghĩ thêm mùa dựa vào quan niệm của họ.</ref>
* Trong một số khu vực [[nhiệt đới]] và [[cận nhiệt đới]]<ref>Theo hai vùng khí hậu</ref> thì có thể người ta đang chỉ chia một năm thành hai mùa<ref>Về chia hai mùa</ref> là [[mùa mưa]]<ref>Về mùa mưa</ref> và [[mùa khô]].<ref>Về mùa khô</ref><ref>Việc chia mùa ở vùng nhiệt đới và miền Nam Viêt Nam.</ref> Việc chia mùa được dựa trên lượng [[mưa]]<ref>Chia mùa theo lượng mưa.</ref> có sự thay đổi đáng kể hơn so với sự thay đổi của nhiệt độ.<ref>Về việc chia mùa</ref>
* Trong một số các khu vực khác<ref>Về khu vực khác</ref> của vùng [[nhiệt đới]] thì khu vực này lại có sự phân chia<ref>Về chia mùa ở nhiệt đới</ref> thành ba mùa khác nhau như sau: mùa nóng,<ref>Về mùa nóng.</ref> mùa mưa<ref>Về mùa mưa.</ref> và mùa lạnh.<ref>Về mùa lạnh.</ref><ref>Về phân chia mùa ở nhiệt đới.</ref>
4.380

lần sửa đổi