Khác biệt giữa các bản “Mùa”

không có tóm lược sửa đổi
{{Thông tin về mùa}}
 
Trên khu vực [[Trái Đất]], '''mùa'''<ref>Theo mùa</ref> đang là một sự<ref>Về sự phân chia</ref> phân chia<ref>Về việc phân chia</ref> của một [[năm]].<ref>Một năm có 4 mùa</ref> Nói chung,<ref>Về nói chung</ref> thì các mùa dựa trên<ref>Nó sẽ dựa trên sự thay đổi thời tiết.</ref> một sự thay đổi<ref>Về sự thay đổi</ref> chung nhất<ref>Về sự thay đổi chung nhất</ref> theo những chu kỳ<ref>Về chu kì</ref> của thời tiết.<ref>Sự thay đổi chung nhất theo năm và thời tiết mỗi mùa khác nhau.</ref>
 
Vào mùa xuân,<ref>Về mùa xuân</ref> cây cối đang bắt đầu<ref>Cây cối phát triển</ref> phát triển<ref>Cây cối trong mùa xuân</ref>, nhưng môt giai đoạn<ref>Về giai đoạn</ref> phát triển nhất<ref>Theo giai đoạn phát triển nhất</ref> của cây cối<ref>Chỉ là cây.</ref> vẫn là mùa hè.<ref name="in spring">Trong mùa xuân, cây phát triển dần dần.</ref>
Trái Đất ở khu vực cực<ref>Về vùng cực Trái Đất</ref>{{Refn|Theo các khu vực cực,<ref>Về cực</ref> vào hạ chí toàn ngày,<ref>Về thời gian hạ chí</ref> vào đông chí toàn đêm.<ref>Vào thời gian đông chí</ref>|group=gc}} thì hạ chí vào nửa đêm trời còn nắng.<ref>Về ngày đêm</ref> Còn đông chí thì 12 giờ trưa vẫn tối.<ref>Giữa ngày vùng cực.</ref>
 
Nam Cực thì mùa ngược lại.<ref>Về mùa ngược lại.</ref> Các tháng ban đêm vùng cực của Nam Cực là tháng cả ngày có nắng ở Bắc Cực.<ref>Thời gian trên bị đảo lộn.</ref> Ban đêm vùng cực:
 
{{Refn|Những thứ trên chỉ có giá trị tương đối.<ref>Có thể không chính xác</ref>|group=gc}}
 
Ban đêm vùng cực:
* [[Bắc Cực]]: Tháng 10 - Tháng 2<ref>Lưu ý ban đêm toàn ngày là tuần xung quanh ngày 21/12.</ref>
* [[Nam Cực]]: Tháng 5 - Tháng 9<ref>Lúc không gì có thể phá vỡ bóng tối ở Nam cực là tuần xung quanh ngày 21/06.</ref>
|+ '''Ngày giờ theo [[Giờ phối hợp quốc tế|UTC]]'''<ref name=":112" /> '''của các điểm phân và điểm chí trong [[thập niên 2030]]'''<ref name="USNO" />
|-
! rowspan="2" | Năm || colspan="2" | Xuân phân <br /> [[tháng ba|tháng 3]]|| colspan="2" | Hạ chí <br /> [[tháng sáu|tháng 6]] || colspan="2" | Thu phân<ref name=":18" group="gc" /> <br /> [[tháng chín|tháng 9]] || colspan="2" |Đông chí <br /> [[tháng mười hai|tháng 12]]
! rowspan="2" |Ghi chú
|-
!ngày<ref name=":62" /> ||giờ<ref name=":62" />||ngày<ref name=":1" /> ||giờ<ref name=":1" />||ngày<ref name=":2" /> ||giờ<ref name=":2" />||ngày<ref name=":3" /> ||giờ<ref name=":3" />
!2030
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2030.</ref>
|-
!2031
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2031.</ref>
|-
!2032
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2032.</ref>
|-
!2033
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2033.</ref>
|-
!2034
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2034.</ref>
|-
!2035
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2035.</ref>
|-
!2036
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2036.</ref>
|-
!2037
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2037.</ref>
|-
!2038
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2038.</ref>
|-
!2039
|<ref name="season" /><ref name="calendar">Chưa có lịch</ref><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="calendar" /><ref name="tương lai" />||<ref name="season" /><ref name="tương lai" />
|<ref>Thời gian phân, chí trong năm 2039.</ref>
|}
Về thời gian chí, khoảng 20, 21/03 là xuân phân<ref name=":82" />; 20, 21/06 là hạ chí<ref name=":83" />; 22, 23/09 là thu phân<ref name=":84" />; 21, 22/12 là đông chí.<ref name=":85" /> Các thời điểm chí là ở 20-23 tháng chia hết cho 3.<ref name=":19" /><div class="refbegin">
4.380

lần sửa đổi