Khác biệt giữa các bản “Mùa”

== Độ dài ngày ==
[[Tập tin:EarthOrbit.png|300px|nhỏ|'''Hình. 2'''<br />Một khi Trái Đất chuyển động<ref>Về trái đất chuyển động</ref> xung quanh Mặt Trời,<ref>Nó di chuyển xung quanh Mặt Trời</ref> nên sự nghiêng về Mặt Trời<ref>Về sự nghiêng của Mặt Trời</ref> ở hai bán cầu là ngược nhau.{{Refn|Những bán cầu<ref>Về bán cầu</ref> sẽ cho ta biết thời gian.<ref>Về thời gian</ref>|group=gc|name=chuyendong}} Cho nên, mùa hạ có ngày dài nhất, đêm ngắn nhất và ngược lại.<ref>Đây là nguyên nhân độ dài ngày thay đổi theo thời gian.</ref>]]
Trong hai khu vực khác nhau<ref>Về khu vực khác nhau</ref> ở hai cầu Bắc bán cầu<ref>Về hai cầu</ref> và Nam bán cầu<ref>Hai khu vực khác nhau nhưng có cùng vĩ độ.</ref> có một khoảng cách<ref>Về khoảng cách</ref> với xích đạo như nhau,<ref>Có thể tương đối.</ref> thì tổng độ dài ngày của hai nơi đúng bằng một ngày.<ref>Về việc tính thời gian</ref>
 
== Hiệu ứng khí hậu Trái Đất ==
4.380

lần sửa đổi