Khác biệt giữa các bản “Mùa”

 
== Hình ảnh về các mùa ==
Dưới đây là một số hình đặc trưng<ref>Về hình theo mùa</ref> cho tất cả các mùa<ref>Về ảnh mùa</ref>{{Refn|Có những ảnh mùa<ref>Theo việc ảnh mùa</ref> trong các đới khí hậu<ref>Về khí hậu</ref> ngoài nhiệt đới.<ref>Chỉ có ảnh ở khu vực ngoài nhiệt đới</ref>|group=gc}} tại một số khu vực<ref>Về khu vực ngoài nhiệt đới.</ref> ở những khu vực<ref>Về khu vực</ref> ôn đới<ref>Vùng ôn đới</ref> và vùng cực nói chung.<ref name="handoi" /> Khu vực nhiệt đới được chia thành 2 mùa, mùa mưa (tháng 5-10), mùa khô(tháng 10-5)<ref>Thời gian cho mùa khô và mùa mưa tại vùng nhiệt đới và vùng xích đạo</ref>. Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới<ref name=":32">Miền nam Việt Nam là khu vực nhiệt đới.</ref><ref>Thực ra, không phải cả nước Việt Nam đều nhiệt đới mà chỉ có miền Nam.</ref>. Tuy nhiên, miền bắc Việt Nam vẫn là khu vực cận nhiệt đới<ref group=gc name=cannhietdoi/> (vẫn ôn đới)<ref name=":32" /><ref>Vùng ôn đới kéo dài đến bắc miền Trung.</ref>.
 
Về vùng nhiệt đới, mùa khô và mùa mưa<ref>Mùa nhiệt đới</ref> thì không có hình.{{Refn|Chỉ áp dụng ở vùng ôn đới và hàn đới.<ref>Về vùng</ref> Vùng nhiệt đới không có.<ref>Về hình vùng nhiệt đới.</ref>|group=gc}}
 
=== Hình ảnh ===
Tập tin:Urban spring blooms.jpg|Trong mùa xuân, thực vật thì bắt đầu phát triển<ref>Thời gian phát triển của cây</ref>{{Refn|Cây cối đâm chồi lá, để nảy lộc.<ref>Về cây phát triển mùa xuân</ref>|group=gc}} trở lại.<ref name= "in spring" />
Tập tin:The Chase Wood - Newbury.jpg|Trong mùa hè, thực vật đang và sẽ phát triển<ref>Về việc phát triển</ref> mạnh mẽ.<ref>Về thực vật phát triển</ref> Mùa hè là thời gian cây phát triển nhất.
Tập tin:Czechia, Jicin, Wallenstein's alley.jpg|Trong thời gian<ref>Về thời gian</ref> của mùa thu, cây cối thìđang<ref>Cây cối chuyển màu</ref> bắt đầu chuyển<ref>Cây đổi màu</ref> sang màu vàng<ref>Để nghỉ đông</ref> và rụng lá.{{Refn|Cây cối không còn màu xanh do chất diệp lục.<ref>Đặc tính của cây</ref>|group=gc}} Động vật thì chuẩn bị<ref>Nó chuẩn bị</ref>{{Refn|Về việc ngủ đông theo loài.<ref>Có loài không ngủ đông.</ref>|group=gc}} ngủ đông.<ref>Theo loài</ref>
Tập tin:Mùa hè tại Móng Cái 2013.jpg|Mùa hè tại Móng Cái 2013.
Tập tin:Mùa đông.jpg|Mùa đông
</gallery>'''Nguồn:''' Hình ảnh về thời tiết các mùa<ref>Về mùa</ref>, Thời tiết các mùa trong năm.<ref>Thời tiết mùa</ref> và Các động thực vật<ref>Viết tắt của động vật và thực vật</ref> làm những thứ gì trong năm.<ref>Động thực vật bị ảnh hưởng theo mùa.</ref>
 
===Ghi chú===
DướiNhững đâyhình phía trên<ref>Về hình phía trên</ref> là một số hình đặc trưng<ref>Về hình theo mùa</ref> cho tất cả các mùa<ref>Về ảnh mùa</ref>{{Refn|Có những ảnh mùa<ref>Theo việc ảnh mùa</ref> trong các đới khí hậu<ref>Về khí hậu</ref> ngoài nhiệt đới.<ref>Chỉ có ảnh ở khu vực ngoài nhiệt đới</ref>|group=gc}} tại một số khu vực<ref>Về khu vực ngoài nhiệt đới.</ref> ở những khu vực<ref>Về khu vực</ref> ôn đới<ref>Vùng ôn đới</ref> và vùng cực nói chung.<ref name="handoi" /> Khu vực nhiệt đới được chia thành 2 mùa, mùa mưa (tháng 5-10), mùa khô(tháng 10-5)<ref>Thời gian cho mùa khô và mùa mưa tại vùng nhiệt đới và vùng xích đạo</ref>. Việt Nam nằm trong vùng nhiệt đới<ref name=":32">Miền nam Việt Nam là khu vực nhiệt đới.</ref><ref>Thực ra, không phải cả nước Việt Nam đều nhiệt đới mà chỉ có miền Nam.</ref>. Tuy nhiên, miền bắc Việt Nam vẫn là khu vực cận nhiệt đới<ref group=gc name=cannhietdoi/> (vẫn ôn đới)<ref name=":32" /><ref>Vùng ôn đới kéo dài đến bắc miền Trung.</ref>.
 
Về vùng nhiệt đới, mùa khô và mùa mưa<ref>Mùa nhiệt đới</ref> thì không có hình.{{Refn|Chỉ áp dụng ở vùng ôn đới và hàn đới.<ref>Về vùng</ref> Vùng nhiệt đới không có.<ref>Về hình vùng nhiệt đới.</ref>|group=gc}}
 
== Về thời điểm chí ==
4.380

lần sửa đổi