Khác biệt giữa các bản “Mùa”

Bảng bên dưới là một bảng phân định<ref>Về các điểm phân, điểm chí và thời gian mùa.</ref> về thời gian mùa.<ref>Về thời gian mùa.</ref>
 
Chỉ có duy nhất ba nước<ref>Có một nước ở Nam bán cầu.</ref> đang sử dụng<ref>Về nước dùng một thời gian mùa.</ref> mùa khí tượng học.{{Ref label|A|a|none}}<ref name=":108">Theo lịch khí tượng học.</ref><ref name=":109">Nước có mùa khí tượng học ở Nam bán cầu.</ref> Nước Úc ở khu vực<ref>Khu vực ở Úc</ref> Nam bán cầu.<ref name=country>Nước ở Nam bán cầu.</ref> Trong những khu vực của vùng cực,<ref>Về khu vực vùng cực</ref> trong Hạ chí không có ban đêm,<ref>Có thêm những ngày xung quanh Hạ chí không có ban đêm.</ref> trong Đông chí không có ban ngày.<ref>Có thêm những ngày xung quanh Đông chí không có ban ngày.</ref><ref name=":107">Thời gian có ánh sáng trong ngày là khoảng vài phút.</ref>
 
Thời gian ban đêm và ban ngày<ref>Về ban đêm và ban ngày</ref> trong xuân phân và thu phân<ref>Hai thời điểm phân</ref> đều như nhau.<ref>Thời gian ngày đêm</ref>
4.380

lần sửa đổi