Khác biệt giữa các bản “Mùa”

 
== Hành tinh nói chung ==
Trên một số<ref>Về một số hành tinh</ref> những [[hành tinh]]<ref name=hanhtinhnoichung>Về hành tinh nói chung</ref> nói chung khác nhau<ref>Về hành tinh nói chung</ref> trong [[Hệ Mặt Trời]],<ref>Theo quỹ đạo</ref> thì cũng có<ref>Về như Trái Đất</ref> một hiện tượng<ref>Về hiện tượng thay đổi</ref> thời tiết<ref>Về hiện tượng thời tiết</ref> thường thì thay đổi<ref>Về việc thay đổi</ref> tuần hoàn<ref>Về hành tinh thay đổi thời tiết.</ref> theo một chu kỳ quay quanh [[Mặt Trời]],<ref>Nó quay quanh mặt trời</ref> cũng được gọi là '''mùa'''<ref>Về tên gọi</ref>; cùng nguyên nhân là [[độ nghiêng trục quay]]<ref>Chỉ các hành tinh có trục quay.</ref> so với [[mặt phẳng quỹ đạo]] của hành tinh đó.<ref name=":100" /> Nhưng các mùa<ref>Về định nghĩa mùa</ref> thì được định nghĩa<ref>Về việc định nghĩa</ref>{{Refn|Theo việc định nghĩa,<ref>Việc định nghĩa khác nhau</ref> hành tinh nói chung sẽ có các mùa khác nhau.<ref>Về việc trên</ref>|group=gc}} theo kinh độ mặt trời.<ref name=":65">Kinh độ Mặt Trời là Mặt Trời chuyển động theo hoàng kinh.</ref>
 
Chúng ta chỉ có<ref>Về số lượng</ref> một số<ref>Hành tinh chỉ có một số</ref> các hành tinh<ref name=hanhtinhnoichung/> nói chung khác nhau<ref>Về hành tinh nói chung</ref> trong [[Hệ Mặt Trời]].<ref>Theo mặt trời và quỹ đạo hành tinh.</ref> Và mùa thì sẽ được định nghĩa<ref>Về cách định nghĩa</ref>{{Refn|Theo kinh độ Mặt Trời,<ref>Cái để tính tiết khí</ref> ở các hành tinh khác nhau.<ref>Về sử dụng kinh độ mặt trời</ref>|group=gc}} theo [[kinh độ Mặt Trời]] (''L''<sub>''s''</sub>):<ref name=":65" />
4.380

lần sửa đổi