Khác biệt giữa các bản “Đông Hoàng, Đông Sơn”

*Nghè Mau rủn đề thờ thần rắn thuộc thôn thọ phật xã đông hoàng
*Đình và nghè thôn thọ phật thờ thần cao sơn,
*thờthời phong kiến khu vơc vực đanh va đền thờ thần rắn . thần cao sơn được gọi là nghè ba xã của tổng thạch khê
 
== Giáo dục==
Người dùng vô danh