Khác biệt giữa các bản “Trình Giảo Kim”

Không thay đổi kích thước ,  4 năm trước
dwe
n (Chính tả)
(dwe)
 
== Cuộc đời ==
Trình Giảo Kim là bạn thân của [[Tần Thúc Bảo]] từ thuở nhỏ. Khi ra trận ông sử dụng rìu làm vũ khí. Khi đánh nhau,3 búa đầu thì rất mạnh nhưng đến búa thứ 4 thì không được như vậy nữa{{fact}}. Ông tham gia khởi nghĩa ở Ngõa Cương và làm vua ở đó 3 năm. Khi [[Lý Mật (Tùy)|Lý Mật]] lên làm vua một thời gian thì ông không phục nên cùng với [[Tần Thúc Bảo]], sang Lạc Dương cùng [[Vương Thế Sung]] và [[Đan Hùng Tín]] (vốn là tướng cũ của [[Ngõa Cương quân]] đã bỏ đi trước đó). [[Từ Mậu Công]] sau khi hàng [[Đường]] đã giã dạng sang [[Lạc Dương]] chiêu hàng 3 người, Giảo Kim và [[Tần Thúc Bảo|Thúc Bảo]] theo về. Ông theo [[Đường Thái Tông|Lý Thế Dân]] đánh dẹp các phản vương khác. Khi về triều được phong làm Lỗ Quốc Công. Về sau ông còn được làm tướng giúp đỡ Tiết Nhân Quý chinh Đông, Tiết Đinh San chinh Tây. Ông là người sống thọ nhất trong 24 vị công thần [[Lăng Yên Các]].csds
 
[[Vương Thế Sung]] và [[Đan Hùng Tín]] (vốn là tướng cũ của [[Ngõa Cương quân]] đã bỏ đi trước đó). [[Từ Mậu Công]] sau khi hàng [[Đường]] đã giã dạng sang [[Lạc Dương]] chiêu hàng 3 người, Giảo Kim và [[Tần Thúc Bảo|Thúc Bảo]] theo về. Ông theo [[Đường Thái Tông|Lý Thế Dân]] đánh dẹp các phản vương khác. Khi về triều được phong làm Lỗ Quốc Công. Về sau ông còn được làm tướng giúp đỡ Tiết Nhân Quý chinh Đông, Tiết Đinh San chinh Tây. Ông là người sống thọ nhất trong 24 vị công thần [[Lăng Yên Các]].
 
== Bị cách chức và đuổi về quê ==
Người dùng vô danh