Khác biệt giữa các bản “Haugh”

không có tóm lược sửa đổi
'''Đơn vị Haugh''' là một đại lượng đánh giá chất lượng trứng gia cầm, biểu thị mối tương quan giữa khối lượng trứng và chiều cao lòng trắng đặc. Đơn vị Haugh càng cao thì chất lượng trứng càng tốt.<ref>{{Chú thích web|url=https://www.academia.edu/15684812/C%C3%81C_CH%E1%BB%88_TI%C3%8AU_D%C3%99NG_TRONG_NGHI%C3%8AN_C%E1%BB%A8U_CH%C4%82N_NU%C3%94I_GIA_C%E1%BA%A6M_L%E1%BB%9CI_N%C3%93I_%C4%90%E1%BA%A6U|title=Các chỉ tiêu dùng trong nghiên cứu gia cầm. Trang 61 - 63|date=|accessdate=|website=|publisher=Nhà xuất bản Nông nghiệp Hà Nội, năm 2011|author=Bùi Hữu Đoàn}}</ref> 
 
== Chú thích ==