Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Điện tử tương tự”

không có tóm lược sửa đổi
(Mô tả cơ bản về mạch tương tự.)
 
Không có tóm lược sửa đổi
Mạch tương tự là một loại mạch điện tử mà tín hiệu thu được hoặc phát ra trực tiếp liên tục thay đổi gíá trị được phân biệt với mạch kỹ thuật số( Mạch điện tử thu phát tín hiệu theo mức (0,1)).
Người dùng vô danh