Khác biệt giữa các bản “Anh hùng xạ điêu”

Sau cuộc tỷ võ chiêu thân ở [[Bắc Kinh]], [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Mục Niệm Từ|Mục Niệm Từ]] đã yêu [[Dương Khang]] và muốn lấy [[Dương Khang]] làm chồng; nhưng [[Hoàng Dung]] lại tưởng nàng muốn lấy [[Quách Tĩnh]] nên đã bắt [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Mục Niệm Từ|Mục Niệm Từ]] thề là không được lấy [[Quách Tĩnh]]. [[Dương Khang]] lúc đầu không muốn cưới [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Mục Niệm Từ|Mục Niệm Từ]] nhưng sau đó thấy được chân tình của nàng đối với mình thì hết sức cảm động, và hứa sẽ lấy nàng làm vợ.
 
[[Quách Tĩnh]] cùng [[Hoàng Dung]] đi dạo chơi [[Thái Hồ]], hai người đến Quy Vân trang của [[Lục Thừa Phong]] và được đón tiếp trọng hậu. [[Lục Thừa Phong]] là thủ lĩnh quần hùng ở [[Thái Hồ]], một hôm đoàn Khâm sứ nước Kim do [[Dương Khang]] và [[Âu Dương Khắc]] chỉ huy đi qua đây đã bị bắt sống. [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Mục Niệm Từ|Mục Niệm Từ]] tìm đến muốn cứu [[Dương Khang]], [[Dương Khang]] nhờ nàng đi báo tin cho sư phụ là [[Mai Siêu Phong]] biết. Sau đó [[Cừu Thiên Nhận]] (thực chất là [[Cừu Thiên Trượng]] giả dạng), [[Giang Nam thất quái]] và [[Mai Siêu Phong]] lần lượt đến Quy Vân trang. [[Mai Siêu Phong]] vì muốn trả thù cho chồng ([[Trần Huyền Phong]]) nên đã đánh nhau với [[Quách Tĩnh]] và [[Giang Nam thất quái]]. [[Hoàng Dược Sư]] trên đường tìm kiếm con gái sau đó cũng đến Quy Vân trang, ông gặp lại các đệ tử năm xưa. [[Hoàng Dược Sư]] không còn giận nữa mà truyền cho [[Lục Thừa Phong]] cách chữa chân và cho phép truyền dạy võ cho con trai. Riêng với [[Mai Siêu Phong]], [[Hoàng Dược Sư]] tạm thời tha chết để làm ba việc: một là tìm những sư huynh đệ khác: Khúc Linh Phong, Vũ Nhãn Phong, Phùng Mặc Phong về Quy Vân trang để [[Lục Thừa Phong]] truyền lại cách chữa chân. Hai là tìm lại [[Võ thuật trong truyện Kim Dung|Cửu âm chân kinh]] không hiểu vì sao thất lạc (lúc này [[Mai Siêu Phong]] nghi do [[Giang Nam thất quái#Diệu thủ thư sinh Chu Thông|Chu Thông]] lấy nhưng thật ra không phải) và giết hết những người từng đọc. Ba là tự phế võ công. [[Hoàng Dược Sư]] muốn giết [[Quách Tĩnh]] để trả thù cho [[Trần Huyền Phong]], [[Quách Tĩnh]] hẹn với [[Hoàng Dược Sư]] sau một tháng sẽ đến [[Đào Hoa đảo (tiểu thuyết Kim Dung)|Đào Hoa đảo]] chịu chết.
 
[[Đoàn Thiên Đức]] bị quần hùng Thái Hồ bắt được, bị [[Dương Khang]] giết chết, trả thù cho [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Dương Thiết Tâm|Dương Thiết Tâm]] và [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Quách Khiếu Thiên|Quách Khiếu Thiên]]. [[Quách Tĩnh]] và [[Dương Khang]] kết nghĩa làm anh em, cùng nhau lên phía Bắc mưu giết [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Hoàn Nhan Hồng Liệt|Hoàn Nhan Hồng Liệt]]. Trên đường đi, [[Quách Tĩnh]] gặp lại [[Hoàng Dung]], hai người cùng với [[Lê Sinh]], [[Dư Triệu Hưng]] và [[Hồng Thất Công]] cứu thoát [[Trình Dao Gia]] khỏi tay [[Nhân vật trong Anh hùng xạ điêu#Âu Dương Khắc|Âu Dương Khắc]]. [[Hồng Thất Công]] chính thức nhận [[Quách Tĩnh]] và [[Hoàng Dung]] làm đệ tử và truyền thụ toàn bộ [[Võ thuật trong truyện Kim Dung#Hàng long thập bát chưởng|Giáng long thập bát chưởng]] cho [[Quách Tĩnh]].