Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Đệ Nhị Cộng hòa”

n
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
nKhông có tóm lược sửa đổi
*[[Đệ nhị Cộng hòa Venezuela]] (1813–1814)
*[[Đệ nhị Cộng hòa Pháp]] (1848–1852)
*[[Đệ nhị Cộng hòa BanBa Lan]] (1918–1949)
*[[Đệ nhị Cộng hòa Armenia]], chính thức gọi là [[Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô viết Armenia]] (1920-1991)
*[[Đệ nhị Cộng hòa HellenHy Lạp]] (1924–1935)
*[[Đệ nhị Cộng hòa Tây Ban Nha]] (1931–1939)
*[[Đệ nhị Cộng hòa Bồ Đào Nha]], also known as the "Estado Novo" (1933-1974)
*[[Đệ nhị Cộng hòa CzechoslovakTiệp Khắc]] (1938-1939)
*[[Đệ nhị Cộng hòa PhilippinePhilippines]] (1943-1945)
*[[Đệ nhị Cộng hòa BrazilBrasil]] (1945–1964)
*[[Đệ nhị Cộng hòa Áo]], từ năm 1945
*[[Đệ nhị Cộng hòa Hungary]] (1946–1949)
*[[Đệ nhị Cộng hòa Estonia]], từ 1991
*[[Đệ nhị Cộng hòa Latvia]], từ 1991
*[[Đệ nhị Cộng hòa Ý]], anthuật informalngữ termkhông forchính Italythức fromđể 1992chỉ onwardsÝ kể từ năm 1992
*[[Đệ nhị Cộng hòa SlovakSlovakia]], từ 1993
 
== Xem thêm ==