Khác biệt giữa các bản “Đại hồng thủy”

 
Đối nghịch với Đại hồng thủy là thời kỳ thuộc [[thời kỳ băng hà]], khi đó Trái Đất có nhiệt độ thấp khiến lượng nước của các [[đại dương]] mất dần do lượng băng được bổ sung liên tục vào khu vực đất liền mà không có tan chảy.
 
== Chỉ dẫn ==
{{Notelist|colwidth=25em}}
 
==Tham khảo==