Khác biệt giữa các bản “Nguyễn”

* [[Nguyễn Xuân Phúc]], Thủ tướng chính phủ
*[[Nguyễn Văn Thinh]] Thủ tướng Việt Nam *[[Nguyễn Văn Tâm]] Thủ tướng Việt Nam *[[Nguyễn Văn Xuân]] Thủ tướng Việt Nam
*[[Nguyễn Phan Long]] Thủ tướng Việt Nam [[Tập tin:T%C6%B0%E1%BB%A3ng_%C4%91%C3%A0i_c%E1%BB%A5_Nguy%E1%BB%85n_Du.jpg|nhỏ|phải|150px|Đại thi hào [[Nguyễn Du]]]]
 
=== Văn học ===
Người dùng vô danh