Khác biệt giữa các bản “Sắc lệnh”

Sữa lỗi trình bày
(Viết bài mới)
 
(Sữa lỗi trình bày)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Sắc lệnh (hay lệnh hành pháp, lệnh) là Văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản pháp luật cá biệt của người đứng đầu bộ máy nhà nước hoặc bộ máy hành pháp. Sắc lệnh là văn bản do [[Chủ tịch nước]] ban hành, ở một số nước nó có thể do [[Tổng thống]], [[Thủ tướng]] hoặc [[Tòa án]] ban hành.<nowiki> <ref></nowiki>http://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/linh-vuc-khac/sac-lenh-la-gi-124083&#x3C;</ref>
 
<nowiki>==Việt Nam ==</nowiki>
Theo Điều 13 <nowiki>[[Luật BANBan HÀNHHành VĂNVăn BẢNBản QUYQuy PHẠMPhạm PHÁPPháp LUẬT Luật]]</nowiki> (Luật số: 17/2008/QH12) thì "Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước được ban hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước do Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định" <nowiki><ref>CTĐT chính phủ, Luật BHVBQPPL, truy cập ngày 05/02/2017. (http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=70677&category_id=0)</ref></nowiki>
Còn theo Điều 91 Hiến pháp thì ghi "Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình". <nowiki><ref> Hiến pháp Việt Nam năm 2015 </ref></nowiki>
<nowiki>==Hoa Kỳ ==</nowiki>
Sắc lệnh hành pháp về cơ bản là một sắc lệnh bằng văn bản do tổng thống ban hành cho chính phủ liên bang mà không cần sự phê chuẩn của quốc hội.
Thẩm quyền ban hành sắc lệnh hành pháp bắt nguồn từ Điều II trong Hiến pháp Mỹ, trong đó ghi nhận: “Quyền hành pháp sẽ được trao cho tổng thống của nước Mỹ”.
Phạm vi của sắc lệnh hành pháp khá rộng, có thể trải dài từ các chính sách quan trọng, như sắc lệnh phê chuẩn việc xây dựng hai đường ống dẫn dầu gây tranh cãi vừa qua của Tổng thống Donald Trump, cho đến các hoạt động quy mô nhỏ như đề xuất đóng cửa các văn phòng của chính phủ trong khoảng thời gian nửa ngày vào đêm Giáng sinh năm 2015 của cựu Tổng thống Barack Obama. <nowiki><ref>truy cập ngày 05/02/2017 (http://m.dantri.com.vn/the-gioi/sac-lenh-cua-tong-thong-my-la-gi-20170130203055914.htm)</ref></nowiki>
234

lần sửa đổi