Khác biệt giữa các bản “Sắc lệnh”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Bài sơ khai}}
Sắc lệnh (hay lệnh hành pháp, lệnh) là Văn bản quy phạm pháp luật hoặc văn bản pháp luật cá biệt của người đứng đầu bộ máy nhà nước hoặc bộ máy hành pháp. Sắc lệnh là văn bản do [[Chủ tịch nước]] ban hành, ở một số nước nó có thể do [[Tổng thống]], [[Thủ tướng]] hoặc [[Tòa án]] ban hành. <ref>http://nganhangphapluat.thukyluat.vn/tu-van-phap-luat/linh-vuc-khac/sac-lenh-la-gi-124083&#x3C;</ref>
 
234

lần sửa đổi