Khác biệt giữa các bản “Sắc lệnh”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
 
==Việt Nam ==
Theo Điều 13 [[Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật]] (Luật số: 17/2008/QH12) thì "Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước được ban hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước do Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định" <ref>CTĐT chính phủ, Luật BHVBQPPL, truy cập ngày 05/02/2017. (http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=70677&category_id=0)</ref> Và theo Điều 91 Hiến pháp thì ghi "Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình".<ref>Hiến pháp Việt Nam năm 2015 </ref>
 
Lệnh của [[Chủ tịch nước]] thường được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Chủ tịch nước, các lệnh quan trọng được đưa tin trên bản tin thời sự Việt Nam 19h.
14.879

lần sửa đổi