Khác biệt giữa các bản “Chu Bột”

không có tóm lược sửa đổi
'''Chu Bột''' ([[chữ Hán]]: 周勃, ?- [[169 TCN]]), nguyên là người quận Phái<ref>Nay nằm ở tỉnh Giang Tô, [[Trung Quốc]]</ref>, là tướng lĩnh, chính trị gia thời Hán Sở và là khai quốc công thần của [[nhà Hán]] trong [[lịch sử Trung Quốc]]. Năm [[209 TCN]], Chu Bột đi theo [[Hán Cao Tổ|Lưu Bang]] chống lại [[nhà Tần]], lập được nhiều công trạng nên lần lượt được phong các chức vị Ngũ đại phu, tướng quân. Sau khi [[chiến tranh Hán-Sở]] nổ ra, Chu Bột vẫn tiếp tục được Lưu Bang cất nhắc, phong chức Vũ Uy hầu, thực ấp ở vùng Hoài Đức. Trong giai đoạn này, ông tham gia vào các chiến dịch chinh phục Tam Tần; tiến công Thành Cao, Khúc Nghịch; bình định hai quận Tứ Thủy, Đông Hải;... Năm [[201 TCN]], sau khi Lưu Bang diệt được Hạng Vũ thống nhất thiên hạ, lại ban cho Chu Bột tước vị Giáng hầu và nâng thực ấp của ông lên 8100 hộ. Những năm đầu triều Hán, Chu Bột tiếp tục tham gia bình định các chư hầu, dẹp được các cuộc nổi dậy của [[Hàn vương Tín]], Yên vương [[Lư Quán]]..., do đó được thăng đến chức Thái úy. Sau khi Lưu Bang qua đời, quyền lực trong triều rơi vào tay Lã hậu và gia tộc họ Lã. Năm [[180 TCN]], Lã hậu mất, Chu Bột cùng [[Trần Bình]] lập kế tiêu diệt họ Lã và lập [[Hán Văn Đế]] lên ngôi. Văn Đế phong cho ông chức Hữu Thừa tướng, tuy nhiên về sau ông nhường lại cho Trần Bình. Năm [[178 TCN]], Trần Bình chết, Chu Bột tiếp tục trở lại giữ chức Thừa tướng, nhưng chỉ được một năm lại bị ép từ chức về ấp phong. Những năm cuối đời, Chu Bột bị tố cáo có âm mưu tạo phản và bị bỏ ngục, tuy nhiên về sau được thả. Ông qua đời năm [[169 TCN]], thụy hiệu là Giáng Vũ hầu.
 
Năm [[201 TCN]], sau khi Lưu Bang diệt được Hạng Vũ thống nhất thiên hạ, lại ban cho Chu Bột tước vị Giáng hầu và nâng thực ấp của ông lên 8100 hộ. Những năm đầu triều Hán, Chu Bột tiếp tục tham gia bình định các chư hầu, dẹp được các cuộc nổi dậy của [[Hàn vương Tín]], Yên vương [[Lư Quán]]..., do đó được thăng đến chức Thái úy.
 
Sau khi Lưu Bang qua đời, quyền lực trong triều rơi vào tay Lã hậu và gia tộc họ Lã. Năm [[180 TCN]], Lã hậu mất, Chu Bột cùng [[Trần Bình]] lập kế tiêu diệt họ Lã và lập [[Hán Văn Đế]] lên ngôi. Văn Đế phong cho ông chức Hữu Thừa tướng, tuy nhiên về sau ông nhường lại cho Trần Bình.
 
Năm [[178 TCN]], Trần Bình chết, Chu Bột tiếp tục trở lại giữ chức Thừa tướng, nhưng chỉ được một năm lại bị ép từ chức về ấp phong. Những năm cuối đời, Chu Bột bị tố cáo có âm mưu tạo phản và bị bỏ ngục, tuy nhiên về sau được thả. Ông qua đời năm [[169 TCN]], thụy hiệu là Giáng Vũ hầu.
 
== Thân thế ==
303

lần sửa đổi