Khác biệt giữa các bản “Shatadhanvan”

không có tóm lược sửa đổi
}}
{{Maurya}}
'''Shatadhanvan''' hay '''Shatadhanus''' là vua của [[Đế quốc Maurya]]. Ông trị vì từ 195 đến 187 TCN. Theo  [[Puranas]], ông kết nhiệm [[Devavarman]] vầ trị vì 8 năm. Trong khoảng thời gia nhau, đế quốc mất một số phần lãnh thổ do các sự xâm lược. Ông được kế nhiệm bởi [[Brihadratha Maurya]].<ref name="thapar">{{cite book|last1=Thapar|first1=Romila|title=Aśoka and the decline of the Mauryas|date=1998|publisher=Oxford University Press|location=Delhi|isbn=0-19-564445-X|pages=182–183|edition=2nd}}</ref>
 
== Tham khảo ==