Khác biệt giữa các bản “Kolo Touré”

không có tóm lược sửa đổi
{{MedalSport|Bóng đá nam}}
{{MedalCompetition|[[Cúp bóng đá châu Phi]]}}
{{MedalGold|[[Cúp bóng đá châu Phi 2015|Guinea Xích Đạo 2015]]|[[Đội tuyển bóng đá quốc gia Bờ Biển Ngà|Đội bóng]]}}
{{MedalSilver|[[Cúp bóng đá châu Phi 2006|Ai Cập 2006]]|[[Đội tuyển bóng đá quốc gia Bờ Biển Ngà|Đội bóng]]}}
{{MedalSilver|[[Cúp bóng đá châu Phi 2012|Guinea Xích Đạo & Gabon 2012]]|[[Đội tuyển bóng đá quốc gia Bờ Biển Ngà|Đội bóng]]}}
Người dùng vô danh