Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 21”

không có tóm lược sửa đổi
|established=
|direction_a=Tây Bắc
|terminus_a={{Banner đường Việt Nam|QL|32|link=1}} và {{Banner đường Việt Nam|QL|2C|link=1}} tại [[Sơn Tây, Hà Nội|Sơn Tây]], [[Hà Nội]]
|junction={{Banner đường Việt Nam|CT|08}} tại Hòa Lạc, [[Thạch Thất]], Hà Nội<br />
{{Banner đường Việt Nam|QL|6|link=1}} {{AHN-AH|13|VN}} tại Xuân Mai, [[Chương Mỹ]], Hà Nội<br />