Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tá điền”

n
Đã lùi lại sửa đổi của 118.71.173.91 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot
(Bổ sung nội dung)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
n (Đã lùi lại sửa đổi của 118.71.173.91 (Thảo luận) quay về phiên bản cuối của TuanminhBot)
'''Tá điền''' là những người [[nông dân]] lao động trong lĩnh vực [[nông nghiệp]] và hoạt động chính là [[canh tác]] [[ruộng lúa|ruộng]] [[đất]]. Đây là những nông dân không có đất riêng, phải canh tác trên những ruộng đất thuộc sở hữu của người khác (của địa chủ hoặc điền chủ), những ruộng đất thuộc sở hữu hoặc thuê bởi một quý tộc hoặc những người có tài sản. Tá điền tuy về mặt [[luật pháp|pháp lý]] là thân phận [[tự do]] nhưng thực tế đã bị ràng buộc với ruộng đất và không thể thay đổi nghề nghiệp hoặc di chuyển chỗ ở của họ, trừ khi họ đã trở thành một tiểu điền chủ
 
Theo luận thuyết tranh đấu giai cấp [[chủ nghĩa Marx-Lenin|chủ nghĩa Mác-Lênin]] thì: Tá điền là một bộ phận của giai cấp nông dân không có ruộng đất phải làm ruộng thuê, nộp tô cho địa chủ. Thuật ngữ tá điền có liên hệ mật thiết với địa chủ. Khi [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] mới ra đời và hoạt động, họ đã có cương lĩnh để tranh thủ sự ủng hộ của tầng lớp tá điền này để góp phần làm nên cuộc [[Cách mạng tháng Tám]]. Sau đó ở Việt Nam đã thực hiện nhiều cuộc [[cải cách ruộng đất]] với nội dung là lấy ruộng đất của địa chủ san sẽ lại cho tá điền. Dưới thời [[Việt Nam Cộng hòa]] cũng có những [[cải cách điền địa (Việt Nam Cộng hòa)|cải cách điền địa]] liên quan trực tiếp đến cuộc sống của Tá điền.kt
 
==Hình tượng==