Khác biệt giữa các bản “Sắc lệnh”

(AlphamaEditor, sửa liên kết chưa định dạng, Executed time: 00:00:08.6464945 using AWB)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Việt Nam ==
[[Hình: lenhctn.jpg | nhỏ | Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ký‎ Lệnh công bố Hiến pháp 2013 | 250px | giữa]]
Theo Điều 13 [[Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật]] (Luật số: 17/2008/QH12) thì "Lệnh, quyết định của Chủ tịch nước được ban hành để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch nước do Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định"<ref>CTĐT chính phủ, Luật BHVBQPPL, truy cập ngày 05/02/2017. (http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=70677&category_id=0)</ref> Và theo Điều 91 Hiến pháp thì ghi "Chủ tịch nước ban hành lệnh, quyết định để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình".<ref>Hiến pháp Việt Nam năm 2015</ref>
 
234

lần sửa đổi