Khác biệt giữa các bản “Phần mềm xử lý bảng tính”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (dịch chưa hoàn tất)
n
 
{{đang dịch}}
{{Đang dịch 2 (nguồn)|ngày=11
|tháng=02
|năm=2017
|1 =
}}
'''Phần mềm xử lý bảng tính''' hay '''Bảng tính''' là một [[phần mềm ứng dụng]] dùng để tổ chúc, phân tích và lưu trữ dự liệu thông qua các bảng biểu.<ref>{{cite web|title=spreadsheet|url=http://www.merriam-webster.com/dictionary/spreadsheet|website=merriam-webster.com|publisher=[[Merriam-Webster]]|accessdate=23 June 2016}}</ref><ref>{{cite book|title=American Heritage Dictionary of the English Language|date=2011|publisher=Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company|edition=5th|quote=A software interface consisting of an interactive grid made up of cells in which data or formulas are entered for analysis or presentation.}}</ref><ref>{{cite book|title=Collins English Dictionary – Complete and Unabridged|date=2014|publisher=HarperCollins Publishers|edition=12th|quote=(Computer Science) a computer program that allows easy entry and manipulation of figures, equations, and text, used esp for financial planning and budgeting}}</ref> Bảng tính được phát triển như là mô phỏng bằng máy tính các bảng tính toán trên giấy.<ref>{{cite web|title=spreadsheet|url=http://whatis.techtarget.com/definition/spreadsheet|website=WhatIs.com|publisher=[[TechTarget]]|accessdate=23 June 2016}}</ref> Chương trình hoạt động trên dữ liệu nhập vào trong các ô của một bảng. Mỗi ô có thể chứa dữ liệu số hoặc văn bản, hoặc kết quả của công thức tự động tính toán và hiển thị một giá trị dựa trên nội dung của những ô khác. Một bảng tính cũng có thể là một tài liệu điện tử.<ref>{{cite web|title=spreadsheet|url=http://www.dictionary.com/browse/spreadsheet|website=Dictionary.com Unabridged|publisher=Random House, Inc|accessdate=23 June 2016}}</ref><ref>{{cite web|last1=Beal|first1=Vangie|title=spreadsheet|url=http://www.webopedia.com/TERM/S/spreadsheet.html|website=webopedia|publisher=[[QuinStreet]]|accessdate=23 June 2016}}</ref><ref>{{cite web|title=Spreadsheet|url=http://www.computerhope.com/jargon/s/spreadsh.htm|website=Computer Hope|accessdate=23 June 2016}}</ref>
 
26.260

lần sửa đổi