Khác biệt giữa các bản “Phần mềm xử lý bảng tính”

không có tóm lược sửa đổi
n
 
=== Bảng giấy ===
Từ "spreadsheet" - "bảng tính" có nguồn gốc từ "spread" trong ý nghĩa của một tờ báo hoặc tạp chí mục (văn bản hoặc đồ họa) bao gồm hai trang đối diện, extendingmở acrossrộng thequa centervết foldgấp and treatinggiữa theđể twoxử pages as2 onetrang largenhư onemột trang lớn. TheCác compoundtừ wordghép "spread-sheet" came có tonghĩa mean theđịnh formatdạng usedđược tosử presentdụng book-keepingđể ledgers—withtrình columnsbày forsổ categoriessách ofkế expenditurestoán—với acrosscác thecột topcho các loại chi phí trên đầu trang, invoices đơn listedhàng downđược theliệt left marginxuống lề bên trái, and thesố amounttiền ofcủa eachmỗi paymentlần inthanh thetoán celltrong wherecác itsô rowtại andvị columntrí intersect—whichcác werehàng và cột của nó giao nhau, theo traditionallytruyền thống, amột "spread" acrosssẽ facingtrải pagesngang ofqua acác boundtrang ledgerđối diện của một cuốn sổ cái bị giới hạn (bookquyển sách lưu giữ các forbản keepingghi accountingkế recordstoán) orhoặc ontrên oversizedmột sheetstrang ofgiấy paperquá khổ (termedgọi là "analysisgiấy paperphân tích") ruledquy định hàng và cột intotrong rowsđịnh anddạng columnsđó in thatxấp formatxỉ andgấp approximatelyđôi twicechiều asrộng widegiấy asnhư ordinarybình paperthường.<ref name="sshistory">{{Cite web|url=http://dssresources.com/history/sshistory.html|last=Power|first=D. J.|title=A Brief History of Spreadsheets|website=DSSResources.COM|edition=3.6|date=30 August 2004|accessdate=25 June 2014}}</ref>
 
=== Thời kỳ đầu ===
 
==== Bảng tính điện tử theo lô ====
Một "bảng tính" [[xử lý theo lô]] là không thể phân biệt từ một trình biên dịch theo lô với dữ liệu đầu vào, xử lý một báo cáo đầu ra, Tuy nhiên, khái niệm này của một bảng tính điện tử đã được nêu trong cuốn sách "Budgeting Models and System Simulation" của [[:en:Richard_Mattessich|Richard Mattessich]].<ref>{{cite journal|title=Budgeting Models and System Simulation|first=Richard|last=Mattessich|author-link=Richard Mattessich|journal=The Accounting Review|volume=36|issue=3|year=1961|pages=384–397|jstor=242869}}</ref> Công trình tiếp theo của Mattessich (1964a, Chpt. 9, ''Accounting and Analytical Methods'') và bản đồng hành của nó, Mattessich (1964b, ''Simulation of the Firm through a Budget Computer Program'') áp dụng bẩng tính máy tính vào công việc kế toán và lập ngân sách (trên [[máy tính lớn]] lập trình trong [[Fortran|FORTRAN IV]]). Những bảng tính theo lô xử lý chủ yếu với các cộng thêm hoặc trừ toàn bộ các cột hoặc các hàng (các biến đầu vào), chứ không phải là các ô.
 
Năm 1962 một bảng tính được gọi là BCL for Business Computer Language, được triển khai trên [[:en:IBM_1130|IBM 1130]] và năm 1963 được [[Port (công nghệ)|ported]] lên [[:en:IBM_7040|IBM 7040]] bởi R. Brian Walsh tại [[:en:Marquette_University|Marquette University]], [[Wisconsin]]. This program was written in [[:en:Fortran|Fortran]]. Primitive [[:en:Timesharing|timesharing]] was available on those machines. In 1968 BCL was ported by Walsh to the [[:en:IBM_360|IBM 360]]/67 timesharing machine at [[:en:Washington_State_University|Washington State University]]. It was used to assist in the teaching of [[:en:Finance|finance]] to business students. Students were able to take information prepared by the [[:en:Professor|professor]] and manipulate it to represent it and show ratios etc. In 1964, a book entitled ''Business Computer Language'' was written by Kimball, Stoffells and Walsh and both the book and program were copyrighted in 1966 and years later that copyright was renewed<ref>{{cite web|url=|title=Business Computer Language|accessdate=|author=Brian Walsh|year=1996|work=IT-Directors.com}}</ref>
 
Applied Data Resources had a FORTRAN preprocessor called Empires.
 
In the late 1960s Xerox used BCL to develop a more sophisticated version for their timesharing system.
 
=== Một số ứng dụng bảng tính phổ biến ===