Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Đề nghị rút sao/Văn học Thụy Điển”

#{{OK}} Như trên --'''<span>[[User:Trần Nguyễn Minh Huy|<span style="background:yellow;color:red><font color=#B8860B>minhhuy*=</font></span>]]'''</span><sup><font style="text-decoration:blink"><small>'''''<font color=green>[[thảo luận Thành viên:Trần Nguyễn Minh Huy#footer|talk]]</font>'''''<font color=lime>-[[Special:Đóng góp/Trần Nguyễn Minh Huy|butions]]</font></small></font></sup> 11:24, ngày 8 tháng 2 năm 2010 (UTC)
#{{OK}} như trên.[[Thành viên:Tran Quoc123|Tran Quoc123]] ([[Thảo luận Thành viên:Tran Quoc123|thảo luận]]) 16:38, ngày 9 tháng 2 năm 2010 (UTC)
#{{OK}} Bài nội dung ngắn, không hề có chú thích. Đồng ý rút sao.--[[Thành viên:Prof MK|Prof MK]] ([[Thảo luận Thành viên:Prof MK|thảo luận]]) 13:11, ngày 10 tháng 2 năm 2010 (UTC)