Khác biệt giữa các bản “Đại học Ulster”

n (AlphamaEditor, Excuted time: 00:00:16.8820000)
Đại học Ulster hiện có năm cơ sở đào tạo (five campuses) và một cơ sở đào tạo trực tuyến "Campus One"
 
===Coleraine Campus====
Coleraine campus (UUC) có diện tích 300 [[mẫu Anh]], nằm ở Coleraine. Campus là nơi đào tạo chủ yếu các ngành về khoa học tự nhiên và khoa học nhân văn.
 
2.768

lần sửa đổi