Khác biệt giữa các bản “Vở”

Thêm mục sử dụng
(Thêm mục phân loại)
 
(Thêm mục sử dụng)
* Giấy ghi chép (giấy kẻ ô li, giấy có vạch dòng)
* Giấy vẽ
 
== Sử dụng ==
Vở có giấy trắng để viết và vẽ lên trên. Vở có thể dùng để viết nhật ký.
 
Ngoài ra vở đã sử dụng có thể tái sử dụng lại
110

lần sửa đổi